سفارشی سازی قالب

تک رنگ
طیف رنگ

اولین اپلیکیشن محاسبه درصد سوختگی بدن

با توجه به چالش پیش روی کادر درمان در زمینه محاسبه درصد سوختگی کل بدن خصوصا در سوختگی های پراکنده و احتمال خطا در محاسبه دقیق درصد سوختگی و متعاقب آن خطا در محاسبه میزان مایعات مورد نیاز بیمار و عواقب و عوارض ناشی از افزایش یا کاهش مایع درمانی برای بیمار تصمیم به ساخت اپلیکیشنی شد که در کمترین زمان و در هر مکان تمامی این محاسبات را انجام داده و کار را برای کادر درمان تسهیل کند.

دریافت اپلیکیشن

آدرس PWA

ویژگی های اصلی

کاربر عزیز شما میتوانید با نصب این برنامه از امکانات زیر بهره مند شوید :
۱-محاسبه درصد سوختگی کل بدن بر اساس چارت لاند و برودر با دقت هزارم درصد تنها با انتخاب نواحی آسیب دیده بدن(در تمام رده های سنی و در هر وزنی)
۲-محاسبه دقیق میزان مایعات مورد نیاز بدن(طبق فرمول پارکلند) بر اساس درصد سوختگی محاسبه شده
۳-محاسبه دقیق دوز نگهدانده اطفال (رده سنی کمتر از ۱۰ سال و کمتر از ۳۰ کیلو)
مناسب برای جامعه ی علوم پزشکی( پزشکان و پرستاران شاغل در مراکز درمانی مختلف، دانشجویان پزشکی ،پرستاری،فوریتهای پزشکی و ... )
ارتباط با ما
آدرس پست الکترونیکی:
atefeh.letafat@yahoo.com
شماره تماس:
۰۹۰۱۵۳۸۴۷۱۱